Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy
Til sakssiden

Voteringsresultater