Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i § 5 (om kongens immunitet)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.05.2018 Kl. 14:26:37)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. Dokument 12:35 (2015-2016) med forslag til endring av Grunnloven § 5 om kongens immunitet. Det fremgår av bestemmelsen at mens kongen nyter absolutt juridiske immunitet, påhviler ansvaret hans råd (regjeringen.) Forslaget går ut på å fjerne ordet "hellig" i § 5 første punktum. Forslagsstillerne viser til at denne karakteristikken er uten betydning for bestemmelsens juridiske meningsinnhold og at det ikke er noen grunn til å beholde den kilden til misforståelse som ligger i dagens formulering. Stortinget har enstemmig bifalt forslaget, slik at § 5 første punktum på bokmål og nynorsk skal lyde: "Kongens person kan ikke lastes eller anklages."/"Kongen personleg kan ikkje lastast eller skuldast for noko."

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger