Voteringsoversikt for sak:

Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.05.2017 Kl. 17:59:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:00:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:00:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:00:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:01:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:01:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:01:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:02:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:02:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:03:17)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:03:40)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:04:00)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 13. 13 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:04:12)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 14. 14 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:04:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 15. 15 Votering

  (02.05.2017 Kl. 18:04:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 16. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet melding om en ansvarlig og aktiv pengespillpolitikk Meldingen ble besluttet vedlagt protokollen. Flertallets merknader og vedtak vil være førende for regjeringens/departementets videre arbeid med saken. Stortinget vedtok dessuten fem anmodninger til regjeringen, som henholdsvis gikk ut på å be regjeringen - sette minstegrensen i søknadsgrunnlag for Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner til 10 millioner kroner - karlegge tilbudet til spillavhengige - evaluere effekten av at det åpnes for at spillere kan delta i hovedbingospill via internett - foreta en bred og ekstern evaluering av Norsk Tippings og Norsk Rikstotos organisering og praksis - vurdere å myke opp forbudet mot interaktive trekninger distribuert via elektroniske kommunikasjonsnett.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger