Voteringsoversikt for sak:

Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2016
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.12.2016 Kl. 21:07:23)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger