Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om reform av utviklingspolitikken
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:09:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:09:45)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:10:02)
  For

  Det ble votert over:

  Merknad

  Representanten Ørmen Johnsen (H) skulle her stemt FOR, slik at totalt antall stemmer FOR er 91.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:10:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (18.04.2017 Kl. 18:10:28)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger