Voteringsoversikt for sak:

Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (30.03.2017 Kl. 14:16:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (30.03.2017 Kl. 14:16:55)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en proposisjon om finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner i Rogaland. Det ble enstemmig vedtatt at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å utvide passeringstaket til også å omfatte takstgruppe 2 (tunge biler) dersom det er lokal tilslutning til det. Videre fikk departementet fullmakt til å gjennomføres første etappe av sykkelekspressvegen på strekningen Sørmarka - Smeaheia innenfor en kostnadsramme på 1 050 mill. kr.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger