Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.05.2017 Kl. 15:48:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.05.2017 Kl. 15:48:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.05.2017 Kl. 15:49:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av KrF, V og SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (09.05.2017 Kl. 15:49:26)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall IV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (09.05.2017 Kl. 15:49:49)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I, II, III og V.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (09.05.2017 Kl. 15:50:42)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall VI.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Representantforslag 33 S (2016-2017) fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap, jf.(Innst. 269 S (2016-2017)). Stortinget vedtok å be regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd skal skje ved dom og å foreslå nødvendige lovendringer for å presisere at barn og barnebarn ikke kan miste statsborgerskapet som følge av feil begått av foreldre eller besteforeldre. Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for berostillelse av slike saker i påvente av nytt regelverk. Stortinget vedtok også å be regjeringen legge frem forslag til lovendring om fri rettshjelp i saker om tilbakekall av statsborgerskap.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger