Voteringsoversikt for sak:

Lov om adopsjon (adopsjonsloven)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:51:36)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A § 7

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:51:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:52:08)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:52:14)
 5. 5 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:52:20)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. 6 Votering

  (07.06.2017 Kl. 18:52:27)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall I, II og III

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt ny lov om adopsjon. Gjeldende lov er fra 1986 og er uoversiktlig og lite systematisk bygget opp. Flere av forslagene innebærer at adopsjonsmyndighetenes praksis og retningslinjer blir lovfestet. Loven får ny og bedre struktur med bestemmelser om felles vilkår for adopsjon. Det skilles mellom nasjonale og internasjonale adopsjoner. Den nye loven vil kunne bidra til større trygghet, likebehandling og forutberegnelighet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen