Voteringsoversikt for sak:

Endringer i kommunestrukturen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:34:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:35:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av A og KrF.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:36:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av A og KrF.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:36:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av A og KrF.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:37:27)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:38:06)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:38:43)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:39:23)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:40:03)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:40:41)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:41:18)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:42:03)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:42:51)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:43:28)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av H, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:43:49)
 16. 16 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:44:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:45:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:46:12)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A, romertall VIII

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:46:49)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav A, romertall XX

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:47:34)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av A, FrP og V.

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (08.06.2017 Kl. 19:47:54)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 22. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i kommunestrukturen, jf. Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017). Stortinget fattet 40 vedtak om sammenslåing av kommuner. Vedtakene innebærer at 111 kommuner slås sammen til 43 kommuner. 16 av vedtakene medfører at kommunene slås sammen fra 1. januar 2020, mens 24 vedtak medfører at kommunene slås sammen fra senest 1. januar 2020. Seks av vedtakene innebærer også justering av fylkesgrenser.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger