Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (30.05.2017 Kl. 17:01:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (30.05.2017 Kl. 17:02:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (30.05.2017 Kl. 17:02:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (30.05.2017 Kl. 17:02:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (30.05.2017 Kl. 17:03:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (30.05.2017 Kl. 17:03:48)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag representanter fra Arbeiderpartiet om et nytt krafttak for mineralnæringen. Forslagene fikk ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger