Voteringsoversikt for sak:

Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2017 Kl. 00:32:47)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Storitnget har behandlet årsrapporten for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger