Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.06.2017 Kl. 14:19:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.06.2017 Kl. 14:19:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.06.2017 Kl. 14:19:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (02.06.2017 Kl. 14:20:15)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (02.06.2017 Kl. 14:20:32)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (02.06.2017 Kl. 14:21:01)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge. - Det ble vedtatt at regjeringen gjennom forskrift til lov om offentlige anskaffelser skal stille krav om at det ikke skal benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter av palmeolje, og at endringen skal tre i kraft snarest mulig. I tillegg ble regjeringen anomdet om raskest mulig å gjennomføre prosess med ESA for å avklare om det er rom for Norge til å gjøre gjeldende EUs bærekraftskrav for alt biodrivstoff som omsettes i Norge. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal undersøke om de nylige løfter fra bensinbransjen og positive uttalelser fra de største bensinstasjonskjedene kan videreutvikles til en bransjeavtale eller liknende, om at alt salg av biodrivstoff skal være palmeoljefritt og ha høyere klimaeffekt enn EUs minstekrav, samt å vurdere handlingsrommet for ulike virkemidler, herunder avgifter og regelverk.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger