Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.04.2017 Kl. 00:38:35)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å forhøye kapittel 710 post 21 Folkehelseinstituttet, Spesielle driftsutgifter med 66,8 mill. kroner på 2017-budsjettet for å dekke økte kostnader til barnevaksinasjonsprogrammet.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger