Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:54:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:54:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.06.2017 Kl. 13:54:37)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger