Voteringsoversikt for sak:

Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport
Til sakssiden

Voteringsresultater