Voteringsoversikt for sak:

Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.06.2017 Kl. 03:01:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (09.06.2017 Kl. 03:01:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (09.06.2017 Kl. 03:02:13)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (09.06.2017 Kl. 03:02:19)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. 5 Votering

  (09.06.2017 Kl. 03:02:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.). Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget fra regjeringen. Stortinget har videre enstemmig vedtatt å be regjeringen om å inkludere troféfiske i grensen for hvor mye fisk som kan tas ut av landet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg