Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om Kjeller flyplass
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.06.2017 Kl. 23:19:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.06.2017 Kl. 23:19:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.06.2017 Kl. 23:20:19)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger