Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:58:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 12 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:58:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:59:18)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:59:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og Sp.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (20.06.2017 Kl. 00:59:52)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg. Forslagene fikk varierende støtte, men ingen fikk flertall. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger