Voteringsoversikt for sak:

Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (30.11.2017 Kl. 15:39:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (30.11.2017 Kl. 15:39:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (30.11.2017 Kl. 15:40:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (30.11.2017 Kl. 15:40:36)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en årlig melding som omhandler regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold. Komiteens tilrådning ble fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Stortinget ber regjeringen gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget for og med trygdeoppgjøret for 2018. Forslaget fikk ikke Stortinget tilslutning. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger