Voteringsoversikt for sak:

Ny saldering av statsbudsjettet 2017
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.12.2017 Kl. 14:25:24)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en sak om ny saldering av statsbudsjettet for 2017. Nysalderingen er den siste revisjonen av statsbudsjettet for inneværende år. Ut over regjeringens forslag ble det vedtatt et engangstilskudd til ICAN-Norge, i forbindelse med utdelingen av årets Nobels fredspris.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger