Voteringsoversikt for sak:

Endringer i vegtrafikkloven (alkolås)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.03.2018 Kl. 18:12:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.03.2018 Kl. 18:13:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.03.2018 Kl. 18:13:28)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 4 Votering

  (20.03.2018 Kl. 18:13:36)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en endring av vegtrafikkloven. Lovendringen vil gi Samferselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver transport mot vederlag på veg å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås. Utgifter knyttet til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen skal etter lovendringen dekkes av den som driver transport mot vederlag.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet