Voteringsoversikt for sak:

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (01.03.2018 Kl. 17:41:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (01.03.2018 Kl. 17:41:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (01.03.2018 Kl. 17:42:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (01.03.2018 Kl. 17:42:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (01.03.2018 Kl. 17:43:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (01.03.2018 Kl. 17:43:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (01.03.2018 Kl. 17:43:57)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en årlig melding som omhandler eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Komiteens tilrådning ble fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti. I tilrådingen ber Stortinget regjeringen vurdere å legge fram eksportkontrollmeldingen senest i løpet av andre kvartal etter at eksportåret er gjennomført, hvis dette er praktisk gjennomførbart.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger