Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Voteringsoversikt for sak:

Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2017 Kl. 21:12:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2017 Kl. 21:13:14)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (11.12.2017 Kl. 21:13:22)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har handsama endringar i: - lov om pensjonstrygd for sjømenn, - trygderettslova, - folketrygdlova - einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017). Som eit resultat av blant anna budsjettavtalen mellom Høgre og Framstegspartiet, og Venstre og Kristeleg Folkeparti blei ikkje alle dei foreslåtte endringane i proposisjonen vedtekne.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet