Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (26.04.2018 Kl. 12:45:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (26.04.2018 Kl. 12:45:40)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å gi alle elever et tilbud om skolegudstjeneste før jul. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, vedtok å be regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden. Elever som ønsker fritak, skal ha rett på et pedagogisk alternativ i skolens regi.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger