Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.04.2018 Kl. 18:28:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.04.2018 Kl. 18:28:58)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (10.04.2018 Kl. 18:29:22)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (10.04.2018 Kl. 18:29:44)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (10.04.2018 Kl. 18:30:57)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter. Forslaget ble ikke vedtatt. Stortinget vedtok imidlertid to forslag fra hhv. A/SP/SV og KrF.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger