Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om ny behandling av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:20:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:20:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (03.05.2018 Kl. 20:21:35)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård, Gina Barstad og Arne Nævra om ny behandling av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger