Voteringsoversikt for sak:

Statens pensjonsfond 2018
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:06:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:06:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:06:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:07:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:07:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:07:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:08:05)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:08:20)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Vedtakene ble gjort enstemmig. Det første vedtaket innebærer at Stortinget ber regjeringen om å legge frem en vurdering i neste års stortingsmelding om hvorvidt dagens kriterier for uttrekk av kullselskaper fra SPU er tilstrekkelige med tanke på å ekskludere selskaper med en betydelig kullrelatert virksomhet. Det andre vedtaket innebærer at meldingen vedlegges protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger