Voteringsoversikt for sak:

Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:16:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:17:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:18:33)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:19:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:20:23)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:20:38)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 7 Votering

  (20.11.2018 Kl. 14:20:52)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en stortingsmelding om Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Meldingen drøfter tiltak for å skape et mer aldersvennlig Norge, der kommunene lærer av hverandre, basert på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Ved behandlingen ble det fattet i alt syv anmodningsvedtak. Blant annet ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen stimulere til etablering av lavterskel psykisk helsetilbud for eldre i flere kommuner. Det ble også enstemmig vedtatt å be regjeringen styrke den ernæringsfaglige kompetansen i helse- og omsorgstjenesten, og i tillegg ble det vedtatt å be regjeringen fremme en sak for Stortinget om palliativ omsorg.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger