Voteringsoversikt for sak:

Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.06.2018 Kl. 15:56:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (05.06.2018 Kl. 15:57:08)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (05.06.2018 Kl. 15:57:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (05.06.2018 Kl. 15:58:04)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (05.06.2018 Kl. 15:58:30)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (05.06.2018 Kl. 15:58:53)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedteke endringar i fleire lover som inneber at det blir eit forbod mot bruk av plagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet i barnehagar, grunnskolar, vidaregåande opplæring, vaksenopplæring, folkehøgskolar, fagskolar, høgskolar, universitet og opplæring etter introduksjonslova. Forbodet gjeld i undervisningssituasjonar. Forbodet gjeld elevar, studentar og dei som underviser, men i barnehagar skal forbodet berre gjelde dei tilsette, ikkje barnehagebarna. Eit fleirtal på Stortinget, med representantane frå Høgre, Framstegspartiet, Senterpartiet og Venstre har vedteke å be regjeringa om å kartleggje omfanget av ansiktsdekkjande plagg blant barn i barnehage, og setje i verk tiltak dersom dette er ei reell problemstilling at barnehagebarn brukar ansiktsdekkjande plagg.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen