Voteringsoversikt for sak:

Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:31:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:32:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:32:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:32:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 13 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:33:03)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:34:02)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:35:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:35:39)

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:36:00)

  Votering fordelt på:

 10. 10a Alternativ votering

  (31.05.2018 Kl. 16:37:48)

  Votering fordelt på:

 11. 10b Alternativ votering

  (31.05.2018 Kl. 16:37:48)

  Votering fordelt på:

 12. 11 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:38:06)
  For

  Det ble votert over:

  Resten av stor bokstav A.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 13. 12 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:38:13)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 14. 13 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:38:27)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall I.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 15. 14 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:38:42)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall II

  Votering fordelt på:

 16. 15 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:39:25)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall III

  Votering fordelt på:

 17. 16 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:39:50)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertallene IV og V

  Votering fordelt på:

 18. 17 Votering

  (31.05.2018 Kl. 16:40:11)
  For

  Det ble votert over:

  Stor bokstav B, romertall VI

  Votering fordelt på:

 19. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven. Det er vedtatt et krav til grunnbemanning som innebærer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Kravet om minimumsbemanning skal være oppfylt fra 1. august 2019. Det er også vedtatt en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO. Videre er det vedtatt et krav om dokumentasjon av norskferdigheter for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barnehage, og tilbudet i barnehagen til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er gjort tydeligere i loven.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg