Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.12.2018 Kl. 21:08:37)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har mot stemmene til Senterpartiet og Rødt gitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens avgjørelse om å innlemme i EØS-avtalen direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter og multiterritoriell lisensiering av rettigheter til musikkverk for bruk på nettet i det indre markedet. Direktivet regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner skal utøver og organisere sin virksomhet. Reglene skal medvirke til at rettighetshaverne kan føre en mer effektiv kontroll med organisasjonene, og at forvaltningen kan bli mer effektiv. Det vil senere bli fremmet en gjennomføringslov.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger