Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (28.05.2018 Kl. 18:58:41)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (28.05.2018 Kl. 18:58:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri.Stortingets flertall, bestående av representantene fra H, FrP, V og KrF, stemte i mot forslaget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger