Voteringsoversikt for sak:

Rapport til Stortinget fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv. (Dokument 3:12 (2016-2017))
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:35:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2018 Kl. 21:35:35)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert hvordan fremtidige byggeprosjekter i Stortinget bør organiseres. Rapporten tar utgangspunkt i Riksrevisjonens kritikk av Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26, inkludert nytt post- og varemottak og ny innkjøringstunnel. Stortinget vedtok flere endringer i Stortingets forretningsorden for å legge til rette for bredere politisk forankring i Stortinget og Stortingets organer av administrative saker, og for å klargjøre presidentskapets administrative fullmakter og forholdet mellom presidentskapet og Stortingets direktør. Til høsten vil Stortinget som en videre oppfølgning vurdere et nytt reglement for Stortingets behandling av bygge- og leiesaker, som også vil regulere bruken av Statsbygg.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger