Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:09:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:10:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:10:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.05.2018 Kl. 21:10:47)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene. Det er fattet vedtak om å be regjeringen gjennomgå arbeids- og sluttavtaler for ledere av alle helseforetakene for å avklare om avtalene er i samsvar med gjeldende retningslinjer på området. Videre blir regjeringen bedt om å vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn og sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt støttet vedtakene.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger