Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:50:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:51:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:51:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:51:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:52:47)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:53:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:53:29)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:54:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (28.05.2018 Kl. 18:54:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 10. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer av Arbeiderpartiet om et offentlig og ideelt drevet barnevern. Med 51 mot 46 stemer vedtok Stortinget å be regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 pst. innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger