Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om kroppspress og reklameindustrien
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2018 Kl. 14:40:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.06.2018 Kl. 14:40:56)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.06.2018 Kl. 14:41:09)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen inkludere tiltak som motvirker kroppspress i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, og å be regjeringen forsterke tilsyn med usunn reklame som retter seg mot barn og unge. Stortinget vedtok også med stemmene fra A, Sp, SV, KrF, MDG og R å be regjeringen foreslå endringer i bestemmelsen i markedsføringsloven § 2 om god markedsføringsskikk slik at reklame ikke viser uriktig eller usunt skjønnhetsideal, samt utrede en innstramming i reguleringen av kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi som bidrar til usunt kroppsideal og som også når barn og unge.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger