Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gi bibelskoleelver to tilleggspoeng
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:16:04)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen sikre at elever som fullfører et år på bibelskole får to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning, på lik linje med elever fra folkehøyskoler. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen foreta en gjennomgang av dagens regelverk for rangering av søkere til høyere utdanning, inkludert utdanning som i dag ikke gir poeng, og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger