Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om styrking av norsk tannhelse
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:00:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:00:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:01:05)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:01:48)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om tannhelsetjenesten. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Rødt er det vedtatt å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelse. Det følger av vedtaket at saken skal inneholde forslag til styrking av det forebyggende arbeidet, gjennomgang av refusjonsordningene, forslag for å hjelpe dem som i dag ikke har økonomisk mulighet til å få nødvendig tannhelsehjelp, samt forslag til forbedring og forenkling av ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger