Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:02:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:03:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:03:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:03:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:04:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:04:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.11.2018 Kl. 14:05:15)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt er det vedtatt å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene. De øvrige forslagene i saken fikk ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger