Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.12.2018 Kl. 20:33:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (13.12.2018 Kl. 20:34:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (13.12.2018 Kl. 20:34:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener. Komiteens tilrådning, der representantforslaget "Vedtas ikke", ble fremmet av Arbeiderparitet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger