Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning om auksjonering av klimakvoter om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (22.11.2018 Kl. 13:20:04)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger