Voteringsoversikt for sak:

Skatter, avgifter og toll 2019
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:18:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:18:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:18:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:19:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:19:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:19:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:20:04)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:20:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:20:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:20:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:21:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:21:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:22:09)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger