Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2019
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:18:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 21 på vegne av MDG og R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:18:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 og 19 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:18:50)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:19:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 på vegne av SV og R.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:19:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 9 og 10 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:19:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 - 8 og 12 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:20:04)

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:20:23)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 og 5 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:20:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av A, SV og MDG.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:20:59)

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:21:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 23 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:21:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 22 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (12.12.2018 Kl. 13:22:09)
 14. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger