Voteringsoversikt for sak:

Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:06:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:06:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:06:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:07:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:07:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:07:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:08:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:08:46)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:09:18)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:09:40)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:10:00)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 12. 12 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:10:21)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:10:34)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 14. 14 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:10:52)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:11:17)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (11.12.2018 Kl. 21:11:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 17. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2019 for rammeområdene 9 (næring), 10 (fiskeri) og 11 (landbruk). På rammeområdet for næring ble det vedtatt en netto utgiftsramme på kr. 6 448 215 000, på rammeområdet for fiskeri kr. 1 028 424 000 og på rammeområdet for landbruk kr. 18 632 098 000. Disse vedtakene, og vedtaket om endring i statlige eierposter gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner (rammeområde 9 romertall XIII), ble fattet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen utrede en generell søknads- og meldeplikt i jordloven for å regulere landbrukets egen nedbygging av dyrket og dyrkbar mark.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger