Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.02.2019 Kl. 15:13:08)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. I rapporten for budsjettåret 2017 viser Riksrevisjonen til at regnskapene i hovedsak er korrekt avlagt i tråd med de valgte regnskapsprinsippene. Riksrevisjonen har kun avdekket vesentlige feil i 5 av 217 regnskaper i 2017. Riksrevisjonen har imidlertid også avdekket en rekke svakheter, herunder svakheter ved informasjonssikkerheten. Stortinget har behandlet rapporten og diskutert Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger