Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å stanse tvangssammenslåing av fylker
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (06.12.2018 Kl. 17:06:58)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (06.12.2018 Kl. 17:06:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2 Votering

  (06.12.2018 Kl. 17:07:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 3a Alternativ votering

  (06.12.2018 Kl. 17:08:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 3b Alternativ votering

  (06.12.2018 Kl. 17:08:46)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet fire representantforslag som omhandler oppheving av sammenslåinger av fylkeskommuner. H, FrP, V og KrF stemte imot, og ingen av forslagene ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger