Voteringsoversikt for sak:

Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:41:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:41:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:41:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:41:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:42:11)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:42:38)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:42:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Sortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. De ulike forslagene i proposisjonen fikk dels tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger