Voteringsoversikt for sak:

Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:07:33)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (02.04.2019 Kl. 20:07:39)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt lovendringer for å tilpasse Svalbardloven til ny kommunelov. Lovens del I gjelder fra den tid Kongen bestemmer, del II og III trer i kraft straks.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet