Voteringsoversikt for sak:

Erklæring fra regjeringen Solberg
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (31.01.2019 Kl. 00:13:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (31.01.2019 Kl. 00:14:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (31.01.2019 Kl. 00:14:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (31.01.2019 Kl. 00:14:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (31.01.2019 Kl. 00:15:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (31.01.2019 Kl. 00:15:39)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (31.01.2019 Kl. 00:15:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (31.01.2019 Kl. 00:16:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har debattert erklæringen som statsminister Erna Solberg holdt i Stortinget 29. januar om det politiske grunnlaget for den utvidete regjeringen. Selve erklæringen ble vedtatt vedlagt protokollen. I forbindelse med debatten fremmet SV forslag om økt fradrag for fagforeningskontingent og at regjerngen skulle ta initiativ til et klimaforlikt mellom partiene på Stortinget. Rødt fremmet forslag om at regjeringen skulle bruke engangsutbetaling av ekstraordinær bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de som rammes hardest av den kraftige økningne i strømprisene. Senterpartiet fremmet flere forslag, bl.a. lisensfelling på ulvene i Mangen- og Hobølreviret, om permanent redningshelikopterberedskap i Troms med base på Bardufoss, at regjeringen ved revidert budsjett 2019 skulle foreslå å reversere de nylig innførte endringene i beskatningen av naturalytelser. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger