Voteringsoversikt for sak:

Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:23:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:23:27)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om energiaksjene i Statens pensjonsfond utland. Meldingen ble vedlagt protokollen, som innebærer at Stortinget har tatt meldingen til orientering.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger